Refundacja – PFRON

Pracodawcy o orzeczonej niepełnosprawności mają możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Refundacja ta dotyczy zarówno tzw. dużych (podstawa w 2013r wynosi 2227,80 zł) jak i małych (podstawa w 2013r wynosi 480 zł) składek ZUS. Obniżona podstawa obowiązuje tylko przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności.
Kwota refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Przy znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi ona 100%, przy umiarkowanym 60% a przy lekkim stopniu niepełnosprawności 30%.

Informacje: biuro rachunkowe Poznań