Jednorazowa amortyzacja

Ustawodawca daje małym podatnikom możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych należących do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.
3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE
7 – ŚRODKI TRANSPORTU
8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Jednak nie zezwala się na zastosowanie jednorazowej amortyzacji dla samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
Nawet jeżeli podatnik przekroczy kwotę przychodu ze sprzedaży w wysokości 1.200.000 euro rocznie np. w styczniu 2013, nadal utrzymuje on status małego podatnika i może korzystać z jednorazowej amortyzacji. Traci on ten status małego podatnika i przywilej dopiero od przyszłego roku czyli tu 2014r.

Zwrot VAT

Jeśli u podatnika wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w deklaracji VAT-7, może on wystąpić do urzędu skarbowego z żądaniem zwrotu podatku. Standardowy czas zwrotu VAT wynosi 60 dni. Podatnik może złożyć wniosek o zwrot w krótszym terminie tj. 25 dni, jeżeli zwrot podatku VAT wynika z następującej dokumentacji: a) w całości zapłaconych faktur b) uregulowanych dokumentów celnych i deklaracji importowych c) wewnątrzwspólnotowej dostawy nabycia towarów Należy liczyć się z dużym prawdopodobieństwem, że urząd skarbowy najpierw zweryfikuje zasadności wniosku o zwrot podatku VAT.

Inne artykuły znajdziesz na www.bestax.pl

VAT przy mediach

Faktura za media dotycząca stycznia 2013 została otrzymana i zapłacona w grudniu 2012. Mimo to termin wystawienia oraz termin zapłaty nie ma wpływu na możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT. Prawo do odliczenia VAT przypada na styczeń lub dwa kolejne następujące po styczniu okresy rozliczeniowe czyli luty i marzec 2012.

GDZIE PIT-11 ?

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 swojemu pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu. Często zdarza się, że pracodawca oraz jego pracownicy należą do różnych urzędów skarbowych. PIT-11 należy dostarczyć do urzędu skarbowego stosownego dla pracownika nie dla płatnika. Jeśli pracownik mieszka w Polsce, jego urząd skarbowy będzie stosowny do tego miejsca zamieszkania. Dla pracowników posiadających miejsce zamieszkania za granicą, PIT-11 jest adresowany do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

Opcje pracowników po śmierci pracodawcy

Po śmierci pracodawcy spadkobierca może zdecydować się na kontynuację zatrudnienia pracowników lub nie przejmować firmy i przerwać zatrudnienie pracowników. W drugim przypadku należy wpłacić pracownikom odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia umów o pracę na skutek śmierci pracodawcy wypłacane przez spadkobiercę zmarłego. Takie odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu.

Media razem z czynszem

W obecnym orzecznictwie organy podatkowe wskazują, że opłaty za media powinny być traktowane jako nierozłączna część czynszu za najem i opodatkowane stawką VAT odpowiednią dla czynszu. Stanowisko te zmieniało się w ostatnich latach i nadal pozostaje kontrowersyjne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 września 2012r. uznał, że każde państwo musi zdecydować czy umowa najmu składnia do traktowania opłat za media jako integralną część czynszu czy jako świadczenie dodatkowe.

Szczepionki a składki ZUS

Pracodawca finansujący szczepionki dla pracowników np. przeciwko grypie musi pamiętać o zaliczeniu ich wartości do przychodu pracowników i odpowiednim oskładkowaniu składkami ZUS. Szczepionki mogą być zwolnione ze składek ZUS jedynie jeśli są one współfinansowane przez pracowników i mają uzasadnienie w przepisach wewnętrznych firmy.

VAT od gratisu unijnego

Firmy często otrzymują gratisy. Mogą one być związane z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów (WNT) – kiedy towar jest transportowany z jednego kraju członkowskiego do innego. W przypadku prezentów nie występuje kwota zapłaty, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu, zatem nie ma obowiązku rozliczenia VAT od takiej transakcji.