Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Nauczyciele pobierających świadczenie kompensacyjne oraz prowadzący działalność gospodarczą muszę opłacać składki ZUS z działalności gospodarczej. Przeciwieństwie do osób mających ustalone prawo do emerytury i renty, osoby pobierającej świadczenie kompensacyjne nie są zwolnione z odprowadzania składek na rzecz organu rentowego. Biuro rachunkowe Poznań w deklaracji miesięcznej naliczyć składki społeczne oraz zdrowotne tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla takiego podatnika.