Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Nauczyciele pobierających świadczenie kompensacyjne oraz prowadzący działalność gospodarczą muszę opłacać składki ZUS z działalności gospodarczej. Przeciwieństwie do osób mających ustalone prawo do emerytury i renty, osoby pobierającej świadczenie kompensacyjne nie są zwolnione z odprowadzania składek na rzecz organu rentowego. Biuro rachunkowe Poznań w deklaracji miesięcznej naliczyć składki społeczne oraz zdrowotne tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla takiego podatnika.

Sklep zoologiczny

Sklepy zoologiczne najczęściej korzystają do celów rachunkowych z księgi przychodów i rozchodów. Typowymi kosztami ponoszonymi przez tego rodzaju biznes jest zakup paszy i pokarmu dla zwierząt. Biuro Rachunkowe Poznań ujmuje taki zakup w kolumnie towary handlowe w księdze przychodów i rozchodów.

Innym produktem często oferowanym przez sklepy zoologiczne są niewielkie gryzonie i rybki. Zakupowane są one w celu odsprzedaży w formie niezmienionej dlatego także są uważane za towar handlowy. Jeśli rybki lub gryzonie rozmnożą się zanim zostaną sprzedane, w momencie sprzedaży przychód uzyskany z ich sprzedaży zaliczamy do przychodów z towarów handlowych. Jednak nie zaliczamy ich do kosztów, ponieważ na ich nabycie nie poniesiono żadnych nakładów.