PIT – zatrudnienie poza krajem

Osoba zatrudniona np. w Niemczech, ale mieszkająca w Polsce, ma obowiązek rozliczenia wszystkich dochodów otrzymanych w 2012r. Jednak nasz kraj podpisał z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dlatego dochody osiągnięte i opodatkowane w Niemczech nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Należy jednak pamiętać, że bierzemy je pod uwagę przy obliczeniu stawki podatku do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.