NIEZAPŁACONY MANDAT A PIT

Wykroczenia drogowe są najczęściej karane mandatem. Podatnik musi uiścić należność w ciągu tygodnia od dnia przyjęcia mandatu. Nieopłacone mandaty będą ściągnięte automatycznie z kwoty nadpłaty w rozliczeniu rocznym podatku.
Nie ma możliwości uniknięcia egzekucji niezapłaconego mandatu z części nadpłaty. Podatnik może bowiem uzyskać zwrot podatku tylko na swój osobisty rachunek bankowy, a nie np. rachunek bankowy innej osoby.
Źródło: biuro rachunkowe Poznań

Refundacja – PFRON

Pracodawcy o orzeczonej niepełnosprawności mają możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Refundacja ta dotyczy zarówno tzw. dużych (podstawa w 2013r wynosi 2227,80 zł) jak i małych (podstawa w 2013r wynosi 480 zł) składek ZUS. Obniżona podstawa obowiązuje tylko przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności.
Kwota refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Przy znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi ona 100%, przy umiarkowanym 60% a przy lekkim stopniu niepełnosprawności 30%.

Informacje: biuro rachunkowe Poznań

PIT – zatrudnienie poza krajem

Osoba zatrudniona np. w Niemczech, ale mieszkająca w Polsce, ma obowiązek rozliczenia wszystkich dochodów otrzymanych w 2012r. Jednak nasz kraj podpisał z Niemcami umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, dlatego dochody osiągnięte i opodatkowane w Niemczech nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Należy jednak pamiętać, że bierzemy je pod uwagę przy obliczeniu stawki podatku do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.