Koszty wyżywienia w podróży służbowej

Pracownikom przebywającym w delegacji przysługuje dieta, obecnie w wysokości 23zł/dzień jeśli mowa o podróżach w obrębie kraju. Od 1 marca 2013 kwota ta wzrośnie do 30zł. Wydatki na wyżywienie pracownika w takiej kwocie nie stanowią u niego przychodu. Niektórzy pracodawcy wybierają inną formę rozliczania wydatków żywieniowych pracowników w podróży służbowej. Mogą oni zapewnić pracownikowi darmowe wyżywienie lub zwrócić faktyczne koszty wyżywienia. Jeśli kwoty wydane na wyżywienie przekroczą dziennie 23zł, nadwyżka będzie przychodem pracownika.