Nowe części do naprawy

Zakłady ubezpieczeniowe unikają używania nowych fabrycznie części do naprawy używanych samochodów. Przykładowo jeżeli samochód 5-letni uległ kolizji, przy jego naprawie ubezpieczyciel zapewne zaproponuje pokrycie kosztu zakupu i naprawy przy wykorzystaniu używanych części. Ubezpieczony z reguły ma prawo do domagania się nowych części, pod warunkiem, że ich zamontowanie nie podniesie wartości samochodu. W praktyce nieczęsto mówimi o podniesieniu wartości samochodu, który z powodu kolizji stracił na wartości. Poszkodowanemu należy się zapewnienie takiego samego komfortu jazdy i sprawności technicznej, jakie auto miało przed kolizją.