Wada a umowa najmu

Lokator podpisał umowę najmu (na okres 10 miesięcy). Po wprowadzeniu się do lokalu ujawniono wady, o których lokator nie wiedział w momencie podpisania umowy. W takiej sytuacji lokator ma prawo:

a) odstąpić od umowy najmu,
b) płacić obniżony czynsz do momentu gdy wady zostaną usunięte,
c) nie płacić czynszu, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z lokalu, do momentu gdy wady zostaną usunięte,
d) Jeżeli płacenie zerowego czynszu nadal nie zrekompensuje szkody, lokator ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Informacje pochodzą z  biura rachunkowego Swarzędz