Zwrot VAT

Jeśli u podatnika wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w deklaracji VAT-7, może on wystąpić do urzędu skarbowego z żądaniem zwrotu podatku. Standardowy czas zwrotu VAT wynosi 60 dni. Podatnik może złożyć wniosek o zwrot w krótszym terminie tj. 25 dni, jeżeli zwrot podatku VAT wynika z następującej dokumentacji: a) w całości zapłaconych faktur b) uregulowanych dokumentów celnych i deklaracji importowych c) wewnątrzwspólnotowej dostawy nabycia towarów Należy liczyć się z dużym prawdopodobieństwem, że urząd skarbowy najpierw zweryfikuje zasadności wniosku o zwrot podatku VAT.

Inne artykuły znajdziesz na www.bestax.pl