VAT przy mediach

Faktura za media dotycząca stycznia 2013 została otrzymana i zapłacona w grudniu 2012. Mimo to termin wystawienia oraz termin zapłaty nie ma wpływu na możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT. Prawo do odliczenia VAT przypada na styczeń lub dwa kolejne następujące po styczniu okresy rozliczeniowe czyli luty i marzec 2012.