Nowe części do naprawy

Zakłady ubezpieczeniowe unikają używania nowych fabrycznie części do naprawy używanych samochodów. Przykładowo jeżeli samochód 5-letni uległ kolizji, przy jego naprawie ubezpieczyciel zapewne zaproponuje pokrycie kosztu zakupu i naprawy przy wykorzystaniu używanych części. Ubezpieczony z reguły ma prawo do domagania się nowych części, pod warunkiem, że ich zamontowanie nie podniesie wartości samochodu. W praktyce nieczęsto mówimi o podniesieniu wartości samochodu, który z powodu kolizji stracił na wartości. Poszkodowanemu należy się zapewnienie takiego samego komfortu jazdy i sprawności technicznej, jakie auto miało przed kolizją.

Wada a umowa najmu

Lokator podpisał umowę najmu (na okres 10 miesięcy). Po wprowadzeniu się do lokalu ujawniono wady, o których lokator nie wiedział w momencie podpisania umowy. W takiej sytuacji lokator ma prawo:

a) odstąpić od umowy najmu,
b) płacić obniżony czynsz do momentu gdy wady zostaną usunięte,
c) nie płacić czynszu, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z lokalu, do momentu gdy wady zostaną usunięte,
d) Jeżeli płacenie zerowego czynszu nadal nie zrekompensuje szkody, lokator ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Informacje pochodzą z  biura rachunkowego Swarzędz

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Firma informatyczna (zleceniobiorca) podpisała z inną firmą umowę zlecenie na zapewnienie sieci komputerowej w siedzibie zlecedniodawcy. Umowa zlecenie zawarta była na okres 12 miesięcy, jednak zleceniobiorca wypowiedział ja po 3 miesiącach bez podania przyczyny. Artykuł 746 Kodeksu Cywilnego wyraźnie zaznacza, że każda ze stron umowy zlecenia może ją zerwać w jakimkolwiek momentcie. Jednak kiedy zleceniobiorca poczynił wydatki w celu realizacji zlecenia i częściowo je wykonał, może on ubiegać się o wypłacenie wynagrodzenia za część zlecenia i zwrócenie poczynionych nakładów. Ma on także prawo od żądania naprawienia szkody.

Jednorazowa amortyzacja

Ustawodawca daje małym podatnikom możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych należących do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.
3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE
7 – ŚRODKI TRANSPORTU
8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Jednak nie zezwala się na zastosowanie jednorazowej amortyzacji dla samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
Nawet jeżeli podatnik przekroczy kwotę przychodu ze sprzedaży w wysokości 1.200.000 euro rocznie np. w styczniu 2013, nadal utrzymuje on status małego podatnika i może korzystać z jednorazowej amortyzacji. Traci on ten status małego podatnika i przywilej dopiero od przyszłego roku czyli tu 2014r.

Zwrot VAT

Jeśli u podatnika wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w deklaracji VAT-7, może on wystąpić do urzędu skarbowego z żądaniem zwrotu podatku. Standardowy czas zwrotu VAT wynosi 60 dni. Podatnik może złożyć wniosek o zwrot w krótszym terminie tj. 25 dni, jeżeli zwrot podatku VAT wynika z następującej dokumentacji: a) w całości zapłaconych faktur b) uregulowanych dokumentów celnych i deklaracji importowych c) wewnątrzwspólnotowej dostawy nabycia towarów Należy liczyć się z dużym prawdopodobieństwem, że urząd skarbowy najpierw zweryfikuje zasadności wniosku o zwrot podatku VAT.

Inne artykuły znajdziesz na www.bestax.pl

VAT przy mediach

Faktura za media dotycząca stycznia 2013 została otrzymana i zapłacona w grudniu 2012. Mimo to termin wystawienia oraz termin zapłaty nie ma wpływu na możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT. Prawo do odliczenia VAT przypada na styczeń lub dwa kolejne następujące po styczniu okresy rozliczeniowe czyli luty i marzec 2012.