GDZIE PIT-11 ?

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 swojemu pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu. Często zdarza się, że pracodawca oraz jego pracownicy należą do różnych urzędów skarbowych. PIT-11 należy dostarczyć do urzędu skarbowego stosownego dla pracownika nie dla płatnika. Jeśli pracownik mieszka w Polsce, jego urząd skarbowy będzie stosowny do tego miejsca zamieszkania. Dla pracowników posiadających miejsce zamieszkania za granicą, PIT-11 jest adresowany do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych