Opcje pracowników po śmierci pracodawcy

Po śmierci pracodawcy spadkobierca może zdecydować się na kontynuację zatrudnienia pracowników lub nie przejmować firmy i przerwać zatrudnienie pracowników. W drugim przypadku należy wpłacić pracownikom odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia umów o pracę na skutek śmierci pracodawcy wypłacane przez spadkobiercę zmarłego. Takie odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu.