GDZIE PIT-11 ?

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 swojemu pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu. Często zdarza się, że pracodawca oraz jego pracownicy należą do różnych urzędów skarbowych. PIT-11 należy dostarczyć do urzędu skarbowego stosownego dla pracownika nie dla płatnika. Jeśli pracownik mieszka w Polsce, jego urząd skarbowy będzie stosowny do tego miejsca zamieszkania. Dla pracowników posiadających miejsce zamieszkania za granicą, PIT-11 jest adresowany do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

Opcje pracowników po śmierci pracodawcy

Po śmierci pracodawcy spadkobierca może zdecydować się na kontynuację zatrudnienia pracowników lub nie przejmować firmy i przerwać zatrudnienie pracowników. W drugim przypadku należy wpłacić pracownikom odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia umów o pracę na skutek śmierci pracodawcy wypłacane przez spadkobiercę zmarłego. Takie odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu.

Media razem z czynszem

W obecnym orzecznictwie organy podatkowe wskazują, że opłaty za media powinny być traktowane jako nierozłączna część czynszu za najem i opodatkowane stawką VAT odpowiednią dla czynszu. Stanowisko te zmieniało się w ostatnich latach i nadal pozostaje kontrowersyjne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 września 2012r. uznał, że każde państwo musi zdecydować czy umowa najmu składnia do traktowania opłat za media jako integralną część czynszu czy jako świadczenie dodatkowe.