Szczepionki a składki ZUS

Pracodawca finansujący szczepionki dla pracowników np. przeciwko grypie musi pamiętać o zaliczeniu ich wartości do przychodu pracowników i odpowiednim oskładkowaniu składkami ZUS. Szczepionki mogą być zwolnione ze składek ZUS jedynie jeśli są one współfinansowane przez pracowników i mają uzasadnienie w przepisach wewnętrznych firmy.