Który oddział ZUS?

Zatrudniony pracownik podlega pod oddział ZUS inny niż oddział pracodawcy. Nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ deklaracje dotyczące ubezpieczeń pracowników są wysyłane w formie elektronicznej za pomocą oprogramowania Płatnik. Należy jednak zauważyć, że pracodawca zatrudniający do 5 pracowników może składać takie deklaracje w formie papierowej nie elektronicznej w oddziale ZUS właściwym dla pracodawcy.