ZUS ZLA ze szpitala

przypadku choroby pracownika, lekarz wystawia zaświadczenie ZUS ZLA na podstawie którego pracodawca może wypłacić wynagrodzenie na czas choroby lub ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Podobnie jest w sytuacji pobytu pracownika w szpitalu. Dopiero po otrzymaniu ZUS ZLA pracodawca może wypłacić pieniądze. Druk ZUS ZLA musi być wystawiony najpóźniej w dniu wypisania chorego ze szpitala. Jeśli pobyt szpitalny trwa długo na wniosek pacjenta, lekarz wypisuje druk ZUS ZLA co 14 dni.