Szczepionki a składki ZUS

Pracodawca finansujący szczepionki dla pracowników np. przeciwko grypie musi pamiętać o zaliczeniu ich wartości do przychodu pracowników i odpowiednim oskładkowaniu składkami ZUS. Szczepionki mogą być zwolnione ze składek ZUS jedynie jeśli są one współfinansowane przez pracowników i mają uzasadnienie w przepisach wewnętrznych firmy.

VAT od gratisu unijnego

Firmy często otrzymują gratisy. Mogą one być związane z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów (WNT) – kiedy towar jest transportowany z jednego kraju członkowskiego do innego. W przypadku prezentów nie występuje kwota zapłaty, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu, zatem nie ma obowiązku rozliczenia VAT od takiej transakcji.

Który oddział ZUS?

Zatrudniony pracownik podlega pod oddział ZUS inny niż oddział pracodawcy. Nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ deklaracje dotyczące ubezpieczeń pracowników są wysyłane w formie elektronicznej za pomocą oprogramowania Płatnik. Należy jednak zauważyć, że pracodawca zatrudniający do 5 pracowników może składać takie deklaracje w formie papierowej nie elektronicznej w oddziale ZUS właściwym dla pracodawcy.

ZUS ZLA ze szpitala

przypadku choroby pracownika, lekarz wystawia zaświadczenie ZUS ZLA na podstawie którego pracodawca może wypłacić wynagrodzenie na czas choroby lub ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Podobnie jest w sytuacji pobytu pracownika w szpitalu. Dopiero po otrzymaniu ZUS ZLA pracodawca może wypłacić pieniądze. Druk ZUS ZLA musi być wystawiony najpóźniej w dniu wypisania chorego ze szpitala. Jeśli pobyt szpitalny trwa długo na wniosek pacjenta, lekarz wypisuje druk ZUS ZLA co 14 dni.