Kapitał Ludzki – odmowa

Po otrzymaniu negatywnej oceny w sprawie o udzielenie dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, można się od niej odwołać. Pierwszym krokiem jest wniesienie protestu. Kolejnym krokiem będzie wniesienie odwołania. Kiedy obie te metody zawiodą pozostaje jeszcze dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.