Przeszkody w odwołaniu darowizny

Odwołanie darowizny może nastąpić na podstawie rażącej niewdzięczności, gdy obdarowany potraktuje darczyńcę w niegodny sposób. Do tych sytuacji zaliczamy:
– pobicie,
– odmowa udzielenia pomocy podczas choroby,
– kradzież,
– odmowa udzielenia jakiejkolwiek opieki,
– oszustwo.
Sytuacje wykluczające możliwość odwołania darowizny:
– śmierć obdarowanego. Śmierć darczyńcy nie wyklucza możliwości odwołania wykorzystanej przez jego spadkobierców,
– upływ roku od momentu odkrycia przez darczyńcę faktu rażącego zaniedbania,
– przebaczenie ze strony darczyńcy,
– darowizna nie może być odwołana jeśli nastąpiła w skutek zadośćuczynienia za pomoc udzieloną darczyńcy w potrzebie.

Więcej artykułów na stronie biura rachunkowego.