Zmiany w ustawie o VAT

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadzi zmiany w podatku VAT.
Do tej pory rękodzieła oraz wyroby rzemiosła i sztuki ludowej podlegały stawce 8%. Będą one zmienione na 23 procent.
Także usługi pocztowe będą objęte stawką podatku VAT 23% zamiast dotychczasowej stawki 0%.
Przepisy zezwalają na używanie obniżonej stawki na usługi gastronomiczne, ale kawa zabielana nie podlega tej obniżce.