Jakie ZUSy dla małżonka zatrudnionego w firmie?

Początkujący przedsiębiorca na prawo do korzystania z preferencyjnych składek na ZUS przed pierwsze 2 lata funkcjonowania firmy. Składka zdrowotna nie ulega zmniejszeniu i wynosi 254,55 zł za to minimalna składki społeczne wynoszą 143,56 zł (wraz z ubezpieczeniem chorobowym).

Jakie składki zatem opłaca  małżonek/małżonka współpracujący przy prowadzeniu firmy?

Mimo, że właściciel firmy ma prawo do małych ZUSów, za małżonka współpracującego należy odprowadzać duże ZUSy.

Podstawa składki zdrowotnej wynosi nie mniej niż 75 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego odnotowanego dla sektora przedsiębiorstw IV kwartale zeszłego roku, czyli na chwilę obecną 2828,31 zł. Co w praktyce oznacza, iż najniższa składka zdrowotna wynosi 254,55 zł. Z kolei najniższe możliwe składki na ubezpieczenie społeczne dla małżonka współpracującego wynoszą aż 674,88 zł + Fundusz Pracy 51,83 zł.