Podatek i składki od karnetów sportowych

Coraz popularniejsze staje się finansowanie pracownikom aktywnych form wypoczynku w postaci karnetów sportowych na pływalnie, zajęcia fitness, lekcje tańca etc. Każdorazowo pokrycie przez pracodawcę kosztów karnetu stanowi przychód po stronie pracownika (kwota w części finansowanej przez pracodawcę). W niektórych przypadkach taki przychód może korzystać ze zwolnienia od podatku, ale tylko jeśli jest finansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (obowiązkowego dla zakładów zatrudniających powyżej 20 pracowników), oraz jeśli nie przekracza kwoty 380 zł rocznie. Warto nadmienić, iż powyższe dofinansowanie z ZFŚS, w przeciwieństwie do ograniczonego kwotowo zwolnienia podatkowego, zawsze korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS niezależnie od jego kwoty. Udzielona pomoc musi mieć charakter socjalny i brać pod uwagę sytuację socjalną pracownika.

2 myśli w temacie “Podatek i składki od karnetów sportowych”

Możliwość komentowania jest wyłączona.