Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobą zatrudnionym oraz właścicielom firm opłacającym składki na ubezpieczenie chorobowe, który musi podjąć się osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Kiedy można otrzymać zasiłek opiekuńczy:

– na zdrowe dziecko do 8 roku życia jeśli nieplanowo zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę oraz jeśli drugi małżonek opiekujący się normalnie dzieckiem zachorował lub przebywa w szpitalu

– na zdrowe dziecko do 14 lat

opieka na dziecko przysługuje do 60 dni rocznie

– na innego chorego członka rodziny (ale w wymiarze do 14 dni w roku)