KAUCJA JAKO CZYNSZ?

Najemca lokalu jest zobowiązany do regularnego opłacania czynszu w okresie trwania umowy najmu. Najemcy zdecydowani, że nie chcą przedłużać umowy najmu, najchętniej zaliczyli by kaucję opłaconą przy podpisywaniu umowy na poczet czynszu za ostatni/ostatnie miesiące najmu. Nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Kaucja ma bowiem stanowić zabezpieczenie dla właściciela nieruchomości w przypadku zniszczenia lokalu bądź znajdującym się w nim sprzętów. Ponad to zwrot kaucji powinien nastąpić dopiero po wygaśnięciu umowy.