Reklamacja bez paragonu

niewyraźny paragon
wyblakły paragon

Konsumenci, do 10 dni po zakupieniu towaru, mają prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niezgodności towaru lub usługi z umową zawartą między sprzedawcą a kupującym. W ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie, ustawodawca wymaga od konsumenta udowodnienia, że zakup był faktycznie dokonany. Najczęściej sprzedawcy żądają przedstawienia paragonu potwierdzającego zakup jako koniecznego warunku złożenia reklamacji, ale w rzeczywistości ustawodawca nie ograniczenia możliwości udowodnienia transakcji tylko do paragonów. Bardziej zapobiegliwi konsumenci wykonują kserokopię lub skanują paragony, które przecież bardzo szybko blakną, jednak jest iskierka nadziei dla mniej zapobiegliwych kupujących, których paragony zostały zagubione lub są nieczytelne. Konsument może udowodnić fakt wystąpienia transakcji także na podstawie wydruku z terminala przy zapłacie kartą lub wyciągu z kart płatniczych i redytowych.