Dofinansowanie wypoczynku pracowników bez ZFŚS

Dofinansowanie wypoczynku
Dofinansowanie wypoczynku

Najkorzystniej jest dofinansowywać wypoczynek letni i zimowy pracowników i członków ich rodziny z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednak w mniejszych firmach nie ma obowiązku zakładania ZFŚS i jedynym możliwym źródłem dofinansowania są środki obrotowe. Dopłata z środków obrotowych stanowi dla pracownika opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Istnieje jeden wyjątek od tej reguły: dopłata do wypoczynku dzieci pracownika, pod warunkiem, że nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Dofianasowanie korzysta ze zwolnienia od podaktu jednak jest ono ograniczone kwotowo do 760z zł rocznie. Dodatkowym dziecko pracownika musi korzystać jedynie ze zorganizowanych form wypoczynku, rehabilitacji lub leczenia senatoryjnego. Organizator wypoczynku jest podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie.