Becikowe na trojaczki

Becikowe
Becikowe

Matka, która udała się na badanie lekarskie nie później niż w 10. tygodniu ciąży i posiadająca zaświadczenie w tej kwestii, jest upoważniona do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka lub dzieci. Tzw. becikowe należy się w kwocie 1000 PLN od urodzenia jednego żywego dziecka. Zatem, rodzinie z trojaczkami Państwo wypłaci jednorazowy zasiłek w kwocie 3000 PLN, niezależnie od zarobków rodziców.

NIE TRZEBA ZAKŁADAĆ FIRMOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO

Jeśli bank nie zakazuje rozliczeń z ZUS i opłacania faktur z prywatnego rachunku bankowego, przepisy praca nie wymagają zakładania rachunku firmowego, aby wykonywać przelewy w ramach działalności gospodarczej. Przepisy Ordynacji podatkowej nie ograniczają rozliczeń za pośrednictwem rachunków bankowych jedynie do rachunków firmowych, czyli można korzystać także ze zwykłych ROR (rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych).

KAUCJA JAKO CZYNSZ?

Najemca lokalu jest zobowiązany do regularnego opłacania czynszu w okresie trwania umowy najmu. Najemcy zdecydowani, że nie chcą przedłużać umowy najmu, najchętniej zaliczyli by kaucję opłaconą przy podpisywaniu umowy na poczet czynszu za ostatni/ostatnie miesiące najmu. Nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Kaucja ma bowiem stanowić zabezpieczenie dla właściciela nieruchomości w przypadku zniszczenia lokalu bądź znajdującym się w nim sprzętów. Ponad to zwrot kaucji powinien nastąpić dopiero po wygaśnięciu umowy.

Reklamacja bez paragonu

niewyraźny paragon
wyblakły paragon

Konsumenci, do 10 dni po zakupieniu towaru, mają prawo do wniesienia reklamacji z tytułu niezgodności towaru lub usługi z umową zawartą między sprzedawcą a kupującym. W ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie, ustawodawca wymaga od konsumenta udowodnienia, że zakup był faktycznie dokonany. Najczęściej sprzedawcy żądają przedstawienia paragonu potwierdzającego zakup jako koniecznego warunku złożenia reklamacji, ale w rzeczywistości ustawodawca nie ograniczenia możliwości udowodnienia transakcji tylko do paragonów. Bardziej zapobiegliwi konsumenci wykonują kserokopię lub skanują paragony, które przecież bardzo szybko blakną, jednak jest iskierka nadziei dla mniej zapobiegliwych kupujących, których paragony zostały zagubione lub są nieczytelne. Konsument może udowodnić fakt wystąpienia transakcji także na podstawie wydruku z terminala przy zapłacie kartą lub wyciągu z kart płatniczych i redytowych.

AC a koszty podatkowe

Ustawa o pdof (art. 23 ust 1 pkt 48) oraz ustawa o pdop (art. 16 ust. 1 pkt. 50) wskazują, że koszty naprawy samochodów używanych na cele działalności gospodarczej, ale nie objętych dobrowolnym ubezpieczeniem AC nie mogą być uważane za koszty podatkowe. Brak ubezpieczenia AC uniemożliwia przedsiębiorcom odpisanie kosztów związanym z remontem powypadkowych zarówno firmowych samochodów ciężarowych jaki i samochodów osobowych.

AC a koszty
AC a koszty

Ograniczenie to dotyczy także przypadków kradzieży takich samochodów. Jeśli nie są objęte AC strat powstałych w wyniku ich kradzieży nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów.

Inaczej jest w przypadku wydatków na bieżące naprawy samochodów wynikające z codziennej eksploatacji. Takie wydatki są kosztami dla firmy nawet jeśli nie wykupiła ona ubezpieczenia AC.

Co ciekawe ustawodawca wprowadził powyższe ograniczenia tylko dla samochodów, wyłączone są z nich np. motocykle używane na potrzeby działalności gospodarczej.

Dofinansowanie wypoczynku pracowników bez ZFŚS

Dofinansowanie wypoczynku
Dofinansowanie wypoczynku

Najkorzystniej jest dofinansowywać wypoczynek letni i zimowy pracowników i członków ich rodziny z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednak w mniejszych firmach nie ma obowiązku zakładania ZFŚS i jedynym możliwym źródłem dofinansowania są środki obrotowe. Dopłata z środków obrotowych stanowi dla pracownika opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Istnieje jeden wyjątek od tej reguły: dopłata do wypoczynku dzieci pracownika, pod warunkiem, że nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Dofianasowanie korzysta ze zwolnienia od podaktu jednak jest ono ograniczone kwotowo do 760z zł rocznie. Dodatkowym dziecko pracownika musi korzystać jedynie ze zorganizowanych form wypoczynku, rehabilitacji lub leczenia senatoryjnego. Organizator wypoczynku jest podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie.