Nocleg przedstawiciela handlowego

hotel room
hotel room

Przedstawicielom handlowym operującym na terenie konretnego obszaru nie należą się diety, ponieważ ich wyjazdy nie są klasyfikowane jako podróże służbowe. Co więcej, wydatki ponoszone na hotel pokrywane przez pracodawce należy uznać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Przychód ten może korzystać ze zwolnienia od podatku do kwoty 500 zł miesięcznie. Jednak w takim przypadku pracownik pracownik nie może dodatkowo korzystać z podwyższonych kosztów pracowniczych.

Źródło: www.bestax.pl