Nocleg przedstawiciela handlowego

hotel room
hotel room

Przedstawicielom handlowym operującym na terenie konretnego obszaru nie należą się diety, ponieważ ich wyjazdy nie są klasyfikowane jako podróże służbowe. Co więcej, wydatki ponoszone na hotel pokrywane przez pracodawce należy uznać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Przychód ten może korzystać ze zwolnienia od podatku do kwoty 500 zł miesięcznie. Jednak w takim przypadku pracownik pracownik nie może dodatkowo korzystać z podwyższonych kosztów pracowniczych.

Źródło: www.bestax.pl

Mandat za palenie w pracy

Zakaz Palenia
Zakaz Palenia

W zakładach pracy obowiązuje ogólny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Palnie w miejscu pracy jest możliwe tylko wtedy, gdy dany pracowadca wyodrębni konstrukcyjnie pomieszczenie wyłącznie do tego celu. Pomieszenie takie musi spełniać odpowiednie wymagania. Musi posiadać odpowiednią wentylację lub system filtracji powietrza oraz być oznakowane. W firmie bez palarni właściciel powinie umieścić informacje o zakazie palenia w widocznym miejscu. Ile wynosi grzywna za złamanie zakazu palenia w pracy? Do 500 PLN.

Źródło informacji: Biuro rachunkowe Bestax

Zapewnienie posiłku partnerowi biznesowemu to reprezentacja

W obecnym orzecznictwie i wyrokach sądów dominuje pogląd, że kiedy dostarczamy  posiłków, napojów (także alkoholowych) oraz obsługi gastronomiczne naszym kontrahentom w czasie spotkań biznesowych w restauracjach, ponosimy koszty reprezentacji nie zaś koszty podatkowe. Sądy różnie interpretują znaczenie słowa „reprezentacja” zazwyczaj jednak jest ono rozumiane jako podnoszenie/utrzymywanie dobrej reputacji oraz wizerunku danej firmy i przekłada się na wysiłki podatnika mające na celu ugoszczenie kontahentów. Dlatego też takie wydatki nie są zaliczane do kosztów podatkowych.

DANE O RACHUNKACH BANKOWYCH

Zakładając firmę należy wypełnić formularz CEIDG-1. Jednym z punktów wymaganych w tym formularzu jest informacja o rachunku bankowym powiązanym z działalnością gospodarczą. Podatnik musi podać nr rachunku, nazwę banku lub oddziału a także swoje dane jako posiadacz. Jeśli podatnik wykorzystuje na potrzeby działalności wiecej niż jeden rachunek bankowy należy wykazać pozostałe rachunki w formularzu CEIDG-RB. Obowiązkowo należy też aktualizować te dane jeśli nastąpiły zmiany rachunków bankowych (formularz CEIDG-1).